تجدید نظر نوبخت درباره اجرای مصوبه مجلس برای افزایش ٤٠٠ هزار تومانی حقوق

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود اشکالات متعدد اجرایی به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، درصورت تصویب نهایی، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.

 محمدباقرنوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و‌بودجه در فضای مجازی نوشت: با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.

احترام به قانون، افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرا آن است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران