انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از کارآیی ارز ۴۲۰۰ تومانی/ احتمال حذف ارز دولتی شدت گرفت

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اینستاگرامی، به انتقاد از کارآیی ارز ۴۲۰۰ تومانی پراخت و گفت: به نظر می‌رسد که در آستانه حذف ارز دولتی خواهیم بود و یکی از چند نرخ دلار از بین خواهد رفت.

رئیس کل بانک مرکزی هم به جرگه منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیوست و طی یادداشتی اینستاگرامی، به انتقاد از کارآیی ارز ۴۲۰۰ تومانی پراخت و گفت: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به ب در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.

 بنابراین، به نظر می‌رسد که در آستانه حذف ارز دولتی خواهیم بود و یکی از چند نرخ دلار (دولتی، صرافی، آزاد، نیمایی و...) از بین خواهد رفت.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، کارشناسان زیادی معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باعث ایجاد رانت‌های مختلف شد و آسیب‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به ویژه تولید داخلی به همراه داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران