تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک

تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اقدام بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اصلاح شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار «یوزانس»، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ مذکور ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه ارائه شده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ 16 مرداد 97 ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 16 مرداد ماه 97 به بعد باشد، تأمین ارز به‌میزان کالای ترخیص‌شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

 در ادامه این مصوبه آمده است، همچنین مواردی که در زمان گشایش مقرر شده، ارز مربوط از سوی واردکننده «ارز متقاضی و ارز اشخاص» تأمین شود، مشمول این بند نمی‌شود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران