اثرات نرخ دلار بر فرمول قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی

روز گذشته قیمت های پایه محصولات پلیمری توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد.

قیمت های محصولات پتروشیمی در حالی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد که تنها اثرات نرخ دلار در سامانه نیما در تعیین قیمت ها لحاظ شده بود در نتیجه تمامی قیمت ها معادل 3.7 درصد افزایش را تجربه کرده که به دلیل رشد 3.7 درصدی دلار در سامانه نیما رخ داده است.

 

به نظر می رسد این اقدام دفتر توسعه در حالی انجام شده است که قیمت های جهانی طبق معمول در دسترس بوده و مشکلی برای لحاظ کردن تغییرات آن ها وجود نداشته است. با توجه به روند قیمت های جهانی برخی از گروه های پلیمری در صورت لحاظ شدن قیمت های جهانی قیمت پایه آن محصولات می توانست رشد بیشتری داشته باشد.

 

در نتیجه این اقدام دفتر توسعه از سویی تا حدی به نفع مصرف کنندگان بوده و از سوی دیگر شاید بتوان آن را اقدامی غیر قابل توجیه دانست زیرا شرایط به خوبی برای لحاظ کردن قیمت های جهانی فراهم بوده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلارنظرات کاربران