ثبت سفارش مواد اولیه بدون انتقال ارز تا سقف معادل 300 میلیون دلار+ لیست مواد پلیمری مشمول

ثبت سفارش بدون انتقال ارز مواد اولیه امکان پذیر شد. گمرک ایران اعلام کرد امکان ثبت سفارش واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان تا پایان سال فراهم است.

اطلاعیه:
به اطلاع بازرگانان محترم می‌رساند پیرو تصویب‌نامه شماره 141735/ت56167ه مورخ 1397/10/25 هیات محترم وزیران، امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز و تا سقف معادل 300 میلیون دلار برای تمامی بازرگانان تا پایان سال 1398، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

- متقاضیان استفاده از بند فوق لازم است در هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش پرونده‌های قبلی، در سربرگ اطلاعات مالی و بانکی، نوع عملیات ارزی را «بدون انتقال ارز» و روش تامین ارز را «از محل بند 9 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات- مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید» انتخاب نمایند.

- ضمنا نوع ارز انتخاب شده در این پیش فاکتورها، بایستی حتما 《یورو》 باشد.

- استفاده از بند فوق برای هر بازرگان، تنها یکبار و برای یک پرونده و حداکثر به میزان 30 هزار دلار، امکان‌پذیر می‌باشد. استفاده از بند مذکور تا پایان سال 1398 و برای تعرفه‌های پیوست شده مجاز بوده و بررسی درخواست‌ مجوز ارزی پرونده‌های از محل بند مذکور، برعهده سازمان صمت استان‌ها می‌باشد.

- توجه گردد که در صورت ثبت‌سفارش از محل بند مذکور، بازرگانان می‌بایست قبل از اظهار کالا در گمرک، اطلاعات منشا ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و کد ساتا دریافت نمایند، در غیر اینصورت امکان ترخیص محموله از گمرکات وجود نخواهد داشت.

 لیست مواد پلیمری مشمول

38249970

ـ ـ ـ پلي‌اتيلن خطي (LLDPE):

(
Linear low Density Poly ethylene)

39011010

ـ ـ ـ گريد لوله

39011020

ـ ـ ـ گريد فيلم

39011030

ـ ـ ـ گريد تزريقي

39011040

ـ ـ ـ گريد بادي:

39011050

ـ ـ ـ ـ به صورت پودر

39011061

ـ ـ ـ ـ ساير

39011069

ـ ـ ـ گريد لوله:

39012010

ـ ـ ـ گريد فيلم:

39012020

ـ ـ ـ گريد تزريقي:

39012030

ـ ـ ـ گريد بادي:

39012040

ـ ـ ـ ـ به صورت پودر

39012051

ـ ـ ـ ـ ساير

39012059

ـ ـ ـ ساير:

39012090

ـ كوپليمرهاي اتيلن- وینیل استات

39013000

ـ كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.94

39014000

ـ ساير

39019000

ـ ـ ـ گريد لوله

39021010

ـ ـ ـ گريد فيلم

39021020

ـ ـ ـ گريد نساجي

39021030

ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن

39021091

ـ ـ ـ ـ ساير

39021099

ـ پلي ايزوبوتيلن

39022000

ـ ـ ـ گريد لوله

39023010

ـ ـ ـ گريد فيلم

39023020

ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن

39023091

ـ ـ ـ ـ ساير

39023099

ـ ساير

39029000

ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش

39031110

ـ ـ ـ ساير

39031190

ـ ـ ـ معمولي(GPPS)

39031910

ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)

39031920

ـ ـ ـ ساير

39031990

ـ كوپليمرهاي استيرن ـ اكريلونيتريل (SAN)

39032000

- كوپليمرهاي آكريلونيتريل ـ بوتادين ـ‌ استيرن (ABS)

39033000

ـ ساير

39039000

ـ ـ ـ سوسپانسيون

39041010

ـ ـ ـ امولسيون

39041020

ـ ـ ـ ساير

39041090

ـ ـ نرم نشده

39042100

ـ ـ‌ نرم شده

39042200

ـ كوپليمرهاي كلروروينيل و استات وينيل

39043000

ـ ساير كوپليمرهاي كلروروينيل

39044000

ـ پليمرهاي كلروروينيليدن

39045000

ـ ـ ـ مايع

39046110

ـ ـ ـ پودر

39046120

ـ ـ ـ ساير

39046190

ـ ـ ساير

39046900

ـ ساير

39049000

ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع

39051200

ـ ـ ساير

39051900

ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع

39052100

ـ ـ‌ ساير

39052900

ـ پلي (الكل وينيليك)، حتي حاوي گروه‌هاي استات غير هيدروليزه

39053000

ـ ـ ـ كوپليمر وينيل كلرايد وينيل ايزوبوتيل اتر

39059110

ـ ـ ـ ساير

39059190

ـ ـ ـ رزين پلي‌وينيل بوتيرال

39059920

ـ ـ ـ ساير

39059990

ـ پلي (متاكريلات متيل)

39061000

ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ

39069010

ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در آب

39069020

ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در حلال‌هاي آلي

39069030

ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در آب

39069040

ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در حلال‌هاي آلي

39069050

ـ ـ ـ خمير رنگ ED

Electro-Deposition

39069060

ـ ـ ـ پودر جاذب و پليمرهاي اكريليك جامد

39069070

ـ ـ ـ رزين‌هاي اكريليك امولسيوني مخصوص رنگ ترافيك

39069080

ـ ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست حلالي ويژه رنگ اتومبيل

39069091

ـ ـ ـ ـ ساير

39069099

ـ پلي استال‌ها

39071000

ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات

39072020

ـ ـ ـ ساير

39072090

ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده، حتی به شكل فلس Flake)) و يا گرانول

39073010

ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی)

39073020

ـ ـ ـ ساير

39073090

ـ پلي‌كربنات‌ها

39074000

ـ ـ ـ رزين‌هاي الكيد اصلاح شده ويژه رنگ اتومبيل

39075010

ـ ـ ـ ساير

39075090

ـ ـ ـ  گرید نساجی

39076110

ـ ـ ـ گرید بطری

39076120

ـ ـ ـ سایر

39076190

ـ ـ ـ  گرید نساجی

39076910

ـ ـ ـ گرید بطری

39076920

ـ ـ ـ سایر

39076990

ـ پلي (اسيد لاكتيك)

39077000

ـ ـ اشباع‌نشده

39079100

ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده به شكل فلس Flake)) و يا گرانول

39079910

ـ ـ ـ رزين‌هاي پلي‌استر به شكل گرانول و يا فلس Flake))

39079920

--- پودر درزجوش گريد غذايي

39079930

ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع ويژه رنگ اتومبيل

39079991

ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع شده گريد غذايي / بهداشتي

39079992

---- خمیر کامپوزیتی (BMC) برپایه رزین پلی استر دارای الیاف شیشه به عنوان پرکننده (SMC)

39079993

ـ ـ ـ ـ ساير

39079999

ـ ـ ـ‌ آميزه پلي‌آميد بر پايه پلي‌آميد 6 و 6/6

39081010

ـ ـ ـ رزين پلي‌آميد (گريدهاردنر)

39089010

ـ ـ ـ چيپس پلي‌آميد گريد نساجي

39089020

ـ ـ ـ ساير

39089090

ـ ـ ـ پودر قالب­گيري از رزين‌هاي اوره ئيك

39091010

ـ ـ ـ ساير

39091090

ـ ـ ـ پودر قالب­گيري

39092010

ـ ـ  پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام،  MDI پلی­مریک)

39093100

ـ ـ ـ پودر قالب­گيري

39093910

ـ ـ ـ  رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی

39093920

ـ ـ ـ ساير

39093990

ـ ـ ـ پودر قالب­گيري

39094010

ـ ـ ـ رزين فنوليك (گريد غذايي)

39094040

ـ ـ ـ ساير

39094090

ـ پلي اوره تان‌ها

39095000

ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV

39100010

ـ ـ ـ رزين‌هاي مالئيك مورد مصرف در توليد مركب چاپ

39119010

ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)

39119030

ـ ـ ـ ساير

39119090

ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)

39121100

ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)

39121200

ـ نيترات‌هاي سلولز (همچنين كولوديون‌ها)

39122000

ـ ـ ـ گريد خوراكي

39123110

ـ ـ ـ ساير

39123190

ـ ساير

39129000

ـ اسيد آلژينيك، املاح و استرهاي آن

39131000

--- مبادله کننده‌های یونی واکنش سریع بویژه طراحی و آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم

39140010

--- سایر

39140090

--- ساير

39161090

--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (ميله پلاستيكي از جنس PVCبه قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستيكي راهنما به قرقره در نوار كاست صوتي) به صورت رول

39162010

ـ ـ ـ ساير

39162090

--- ساير

39169090

ـ روده‌هاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفت‌شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي

39171000

ـ ـ از پليمرهاي اتيلن

39172100

ـ ـ از پليمرهاي پروپيلن

39172200

ـ ـ از پليمرهاي كلروروينيل

39172300

ـ ـ از ساير مواد پلاستيكي

39172900

ـ ـ لوله‌ها و شيلنگهاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل‌تحمل فشارتا حد تركيدگي Mpa6/27 باشند.

39173100

ـ ـ ساير لوله‌ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات

39173200

ـ ـ ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري ‌با ‌سايرموادجورنشده‌باشد، با لوازم و ملحقات

39173300

ـ ـ ـ‌ لوله فايبرگلاس از رزين‌پلي‌استر تقويت شده با الياف شيشه

39173910

ـ ـ ـ‌ ساير

39173990

ـ لوازم و ملحقات

39174000

--- ساير

39181090

ـ ـ ـ نوار چسب ويژه پوشك كامل (شورتي)

39191010

ـ ـ ـ شبرنگ

39191020

ـ ـ ـ نوار چسب اسپلايسينگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلي‌استر فيلم 23 ميكرون جهت توليد نوار كاست صوتي تصويري)

39191030

ـ ـ ـ فيلم پشت چسب‌دار ويژه پوشك كامل (شورتي)

39199010

ـ ـ ـ شبرنگ

39199020

ـ ـ ـ يك لايه چاپ نشده

39201020

ـ ـ ـ چند لايه از مواد پلاستيكي چاپ نشده

39201040

ـ ـ ـ استرچ

39201050

ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلي‌اتيلنی با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطري خودرو

39201060

--- ورق ژئوممبران

39201070

ـ ـ ـ ساير

39201090

ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده

Bi oriented Poly Propylene

39202020

ـ ـ ـ با ضخامت 12 ميكرون و كمتر ويژه صنايع خازن‌سازي حتی متالایز

39202030

ـ ـ ـ نوار درزبندي پاكت آبميوه و شير و فرآورده‌هاي آن

39202050

ـ ـ ـ متالايز چاپ نشده

39202070

ـ ـ ـ ساير

39202090

ـ از پليمرهاي استيرن

39203000

ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي

39204310

ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر

39204320

ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS

39204330

ـ ـ ـ فيلم استرچ

39204340

ـ ـ ـ فيلم شيرينك

39204350

ـ ـ ـ ساير

39204390

ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي

39204910

ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر

39204920

ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS

39204930

ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر

39204940

ـ ـ ـ ساير

39204990

ـ ـ از پلي (متاكريلات متيل)

39205100

ـ ـ‌ ساير

39205900

ـ ـ ـ ورق دو جداره

39206110

ـ ـ ـ فيلم متالايز

39206120

ـ ـ ـ ساير

39206190

ـ ـ از پلي (اتيلن ترفتالات)

39206200

ـ ـ ـ فيلم متالايز

39206310

ـ ـ ـ ساير

39206390

ـ ـ ـ فيلم متالايز

39206910

ـ ـ ـ ساير

39206990

ـ ـ از سلولز احياء شده

39207100

ـ ـ از استات‌سلولز

39207300

ـ ـ از ساير مشتقات سلولز

39207900

ـ ـ از پلي (بوتيرال وينيل)

39209100

ـ ـ‌ از پلي‌آميدها

39209200

ـ ـ از آمينو ـ رزين‌ها

39209300

ـ ـ از رزين‌هاي فنوليك

39209400

ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون (PTFE)

39209910

ـ ـ ـ ساير

39209990

ـ ـ از پليمرهاي استيرن

39211100

ـ ـ ـ ساندويچ سقف كاذب خودرو بدون لايه فلزي

39211310

ـ ـ از سلولز احياء شده

39211400

--- نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم و كابل

39211910

--- ساير

39211990

ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد و يا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه)

39219010

ـ ـ ـ ورق (High Pressure Lamimated) HPL

39219020

--- ورق CPL  (Continuous Pressure Lminated)

39219025

ـ ـ ـ ورق پلي‌اتيلن با الياف شيشه و منسوج نبافته

39219070

ـ ـ ـ ورق پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه، و مواد سلولزي (Wood Stock)

39219080

ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند لايه جهت توليد ظروف لوله‌اي )تيوپ(

39219091

---- ورق جدا کننده پلي‌اتيلنی با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الی 20 سانتیمتر مورد مصرف در باتري خودرو

39219093

---- ورق پلی استر با الیاف شیشه (SMC)

39219094

ـ جعبه، صندوق، قفسه و اشيای همانند

39231000

ـ ـ ـ كيسه اسپتيك 5 لايه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اكسيژن و هوا

39232120

ـ ـ ـ ساير

39232190

ـ ـ ـ ساير

39232990

--- پریفرم (PET)

39233010

--- سایر

39233090

ـ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوش‌ها

39235000

ـ ـ ـ ظروف لوله‌اي (تيوب) جهت كرم و پماد

39239010

ـ ـ ـ ساير

39239090

ـ يراق آلات براي مبل، براي بدنه وسايل نقليه يا همانند

39263000

ـ ـ ـ واشر پلي‌اتيلن درب شيشه دارو

39269050

ـ ـ ـ لاينر نوار كاست صوتي (LINER)

39269070

ـ ـ ـ پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD)

39269080

ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند 

(
hook) در یک سطح جهت پوشک

39269092

ـ ـ ـ ـ ساير

39269099

ـ ـ لاتكس

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران