اعلام نرخ ۴۷ ارز بین بانکی توسط بانک مرکزی برای امروز/ افزایش نرخ ۱۰ ارز

بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد.

بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۶ ارز کاهش، ۱۱ ارز ثابت ماند. نرخ ۱۰ ارز افزایش یافت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران