افزایش قیمت ۱۹ ارز در بازار بین بانکی

در بازار بین بانکی 19 ارز با افزایش قیمت روبرو شدند و 10 ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

بانک مرکزی درحالی ارزش 47 ارز را اعلام کرد که نرخ 19 ارز از جمله یورو روند صعودی، ارزش 18 ارز روند نزولی و 10 ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران