رقابت بالا برای خرید پلی پروپیلن ها طی هفته های متوالی

نکته ای که در بازار پلی پروپیلن سازهای ایرانی قابل توجه است، افزایش عرضه گریدهای نساجی طی دو هفته متوالی در بورس کالا است، در دو هفته اخیر حجم عرضه پلی پروپیلن های نساجی 10 و 9 هزارتن بوده که رقم قابل توجهی محسوب می شود. این در حالی است که گفته می شود پتروشیمی رجال نیز برای حمایت از بازار مصرف کنندگان داخلی، صادرات خود را متوقف کرده است.

 فیلم های پلی پروپیلن در دوسو جهت یافته (BOPP) در حالی مورد توجه بازار ایران قرار دارند که هفته گذشته هم در بورس کالا پلی پروپیلن های فیلم نویدزرشیمی و مارون با رقابت هایی حدودا 29 درصدی توسط معامله گران خریداری شدند. 

به نظر می رسد توجه به این گریدها و رقابت بالا برای خرید آنها در هفته های متوالی در بورس کالا از دلایلی است که پتروشیمی رجال و مارون هم اقدام به تولید این گریدها کردند.  

با این حال هفته گذشته عمده گریدهای پلی پروپیلن که دارای MFI از 3.5 تا 6 بودند به دلیل مصرف بالا در کاربرد ظروف یک بار مصرف، بسته بندی جامبو و گونی از 17 تا 29 درصد رقابت را ثبت کردند. 

البته به گفته کارشناسان بازار؛ هنوز قاچاق محصولات پلیمری مصرف داخل از مرزهای عراق به شدت دنبال می شود و این موضوع هنوز بر معاملات بورس کالا تاثیر گذار است. 

گر چه اندکی از حجم تقاضا برروی پلی پروپیلن ها در هفته جاری و در بورس کالا کاسته شد، اما به نظر می رسد این موضوع تنها به دلیل قرار داشتن در هفته چهارم ماه و کاهش سهمیه ها رخ داده باشد.  

با این حال نکته ای که در بازار پلی پروپیلن سازهای ایرانی قابل توجه است، افزایش عرضه گریدهای نساجی طی دو هفته متوالی در بورس کالا است، در دو هفته اخیر حجم عرضه پلی پروپیلن های نساجی 10 و 9 هزارتن بوده که رقم قابل توجهی محسوب می شود. این در حالی است که گفته می شود پتروشیمی رجال نیز برای حمایت از بازار مصرف کنندگان داخلی، صادرات خود را متوقف کرده است. گرید 1102XK این پتروشیمی هم هفته گذشته به دلیل حجم عرضه های بالا با وجود اینکه اکثر گریدهای دارای MFI از 3.5 تا 6 بیش از 17 درصد رقابت داشتند، با 6 درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت. 

در همین حال پلی پروپیلن ها با MFI 25 دیروز از 11 تا 17 درصد رقابت را به دلیل مصرف کمتر به ثبت رساندند. 

در گروه نساجی ها هم 510L پلی پروپیلن جم با 29 درصد رقابت، 060 پلی نار با 27 درصد رقابت و R40 پتروشیمی شازند هم که به تازگی تولید آن آغاز شده با 24 درصد رقابت خریداری شدند. 

بیشترین رقابت در گروه پلی پروپیلن ها برای گرید ZR لوله پتروشیمی نویدزرشیمی با 55 درصد رقابت بود که نرخ آن را از حدود 11 هزارتومان به 18 هزارتومان در هر کیلو رساند. 

در همین حال پلی پروپیلن RP345S جم با MFI 45 هم با 23 درصد رقابت توسط معامله گران خریداری شد، کاربرد این گرید برای ساخت دیواره نازک ظروف است و جذابیت بالای در بازار ایران دارد. 

در گروه کوپلیمرها هم نکته مهم عرضه C30G پتروشیمی مارون با وجود اینکه هموپلیمر نساجی است در گروه کوپلیمر و با قیمت پایه نساجی ها است.

نظرات کاربران