فراخوان اتاق مشترك بازرگاني ايران جهت معرفي توليد كنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات به بازار عراق

 اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق و گروه تسهيلگران صادرات ايران با ارسال فراخوانی از توليد كنندگان و صادركنندگان جهت معرفي مستقيم كالاها و خدمات شركت هاي توليدي ايران به بازار عراق دعوت به عمل آوردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق و گروه تسهيلگران صادرات ايران به منطور معرفي مستقيم كالاها و خدمات شركت هاي توليدي ايران به بازار عراق در نظر دارند چاپ دوم كتاب دايركتوري صادركنندگان ايران به عراق در سال 2020 را به 3 زبان عربي كردي و انگليسي در تيراژ 5000 هزار نسخه تدوين و در اختيار تجار و عمده فروشان معتبر بخش خصوصي و دولتي عراق و اقليم كردستان قرار دهند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران