ابلاغیه جدید کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی برای تغییر سقف سهمیه بهین یاب از امروز ۱۵ تیر ماه

بر اساس تصمیمات کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی، سقف سهمیه بهین یاب از امروز ۱۵ تیر ماه برای برخی کالا ها تغییر پیدا خواهد کر.

ابلاغیه جدید تغییر سهمیه بهین یاب از تاریخ ۱۵ تیرماه که پیرو تصمیمات کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی اخذ شده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران