اعلام عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا برای روز جاری

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا مشخص شد.

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا (چهارشنبه 6 شهریور ۹۸) مشخص شد. 

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران