تغییر کف عرضه پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ / به صفر رسیدن عرضه پلی اتیلن سبک خطی

دفتر توسعه صنایع تکمیلی طی نامه‌ای به پتروشیمی تبریز،کف عرضه ماده پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ را به دلیل فرا رسیدن ماه محرم به ۸۵۰ تن در هفته افزایش داد.

دفتر توسعه صنایع تکمیلی طی نامه‌ای به پتروشیمی تبریز، کف عرضه ماده پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ را به دلیل فرا رسیدن ماه محرم به ۸۵۰ تن در هفته افزایش داد. این ماده معمولا چیزی حدود ۷۰۰ تن عرضه می‌شد.

 

همچنین به دلیل نیاز بازار، این پتروشیمی ملزم به عرضه هفتگی ماده پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ شد. به همین جهت موقتا از عرضه پلی اتیلن سبک خطی معاف شد و کف عرضه این ماده به صفر کاهش یافت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران