کاهش یک میلیاردی درآمد پتروشیمی فن‌آوران در مرداد ماه

درآمد پتروشیمی فن‌آوران به دلیل کاهش مقداری و ریالی فروش متانول در مرداد ماه 98 با کاهش یک میلیاردی نسبت به ماه قبل خود به 232 میلیارد و 932 میلیون تومان رسید.

 پتروشیمی فن آوران با فروش 88 هزار تنی محصولات در مرداد ماه درآمد 233 میلیارد تومانی را رقم زد. این پتروشیمی متانول ساز، در مرداد ماه 81 هزار تن متانول تولید کرده است و 71 هزار تن از متانول را به فروش رسانده است. درامد اصلی شفن از محل فروش متانول است که در مرداد ماه 79 درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش متانول است. همچنین درامد تجمیعی شفن در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ یک هزار و 253 میلیارد تومان است.

میانگین درآمدی شفن به 250 میلیارد تومان رسید

شفن به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 203 میلیارد تومان فروش داشته است. که میانگین فروش شرکت در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 250 میلیارد تومان رسید. که به دلیل افزایش مقداری و ریالی فروش این اتفاق روی داده است.

شفن در مرداد ماه 233 میلیارد تومان درامد ساخته است که نسبت یه تیر ماه درامد شرکت کاهش یافته است. درآمد شفن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه 1 میلیارد تومان کاهش یافته است.

بررسی جزییات درآمدی شفن در مرداد ماه

متانول به عنوان مهمترین منبع درآمدی شفن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش درآمد داشته است. درآمد متانولی شفن از 199 میلیارد و 657 میلیون تومان در تیر ماه با کاهش 15 میلیارد و 655 میلیون تومانی به 184 میلیارد و 2 میلیون تومان رسیده است. بررسی مقدار و نرخ فروش این محصول نشان می‌دهد، مقدار فروش متانول در مرداد ماه 2 هزار تن کاهش یافته است و از فروش 73 هزار تنی به فروش 71 هزار تنی در مرداد ماه رسیده است. و نرخ فروش متانول نیز 5 درصد کاهش یافته است و در مرداد ماه به 2 میلیون و 591 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است. بنابراین کاهش مقداری و ریالی در فروش متانول موجب شده است درآمد از محل فروش متانول 8 درصد (معادل 15 میلیارد و 655 میلیون تومان) کاهش یابد.

اما شفن از محل فروش اسید استیک در مرداد ماه 41 میلیارد و 907 میلیون تومان درآمد کسب نموده است. این در حالی است که شفن از محل فروش اسید استیک در تیر ماه 28 میلیارد و 615 میلیون تومان درآمد داشته است. که درآمد از این محل به دلیل افزایش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش موجب بالا رفتن درآمد شفن شده است. بنابراین با توجه به اثرات مقداری و ریالی در فروش اسید استیک، درآمد شفن از محل فروش این محصول، 13 میلیارد و 292 میلیون تومان افزایش یافته است.

شفن در دو محصول دیگر نیز افزایش یک میلیارد و 7 میلیون تومانی درآمد مربوط به فروش منواکسیدکربن داشته است و در فروش هیدروژن کاهش 181 میلیون تومانی درآمد را در مرداد ماه تجربه کرده است.

بنابراین برایند اثرات کاهشی و افزایشی در فروش محصولات مختلف، کاهش درآمد شفن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران