فراخوان پارک فناوری پردیس برای شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی

پارک فناوری پردیس با انتشار فراخوانی اقدام به شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی و معرفی توانمندی به اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری کرده است.

 مدیران شرکت پتروشیمی جم، روز ۱۱ آذر ماه به منظور شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی، بومی‌سازی و رفع نیازهای فناورانه این حوزه توسط شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از پارک فناوی پردیس بازدید می‌کنند.

بر این اساس پارک فناوری پردیس با انتشار فراخوانی اقدام به شناسایی توانمندی واحدهای فناور در صنایع پتروشیمی و معرفی توانمندی به اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری کرده است. مهلت ارائه مدارک از سوی واحدهای فناور تا ۹ آذر ماه اعلام شده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌هایی که در حوزه‌های متناسب با صنایع پتروشیمی توانمند یا دارای محصول هستند، می‌توانند برای معرفی توانمندی و همچنین کسب اطلاعات بیشتر، حداکثر تا تاریخ ۹ آذر ماه با شماره ۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلی ۲۳۰۸ و ۲۳۲۵ (اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری)‌ تماس گیرند.

شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی که در پارک فناوری پردیس مستقر نیستند نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران