رشد عرضه پلیمرها در بورس کالا / آرامش نسبی در بازار پلیمرها

در هفته گذشته حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا رقمی نزدیک به 95 هزار و 800 تن بود که بالاترین رقم عرضه هفتگی ثبت شده در سال جاری است که البته به نسبت هفته قبل از آن رشدی 8 درصدی را نشان می‌دهد.

معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا هفته گذشته با یک روند افزایشی قیمت همراه شد که تأثیرپذیری بازار آزاد از نوسان قیمت‌ها در بورس کالا با اهرم قیمت‌های پایه را اثبات کرد. این مطلب به معنی آن است که نوسان قیمت دلار آزاد بر نوسان نرخ در بازار داخلی اثرگذاری خاصی نداشت و این نوسان نرخ از مسیر قیمت‌های پایه در بورس کالا منطقی بوده است. بالابودن نسبی موجودی انبارها در بازار داخلی در کنار عرضه کافی و حتی بیشتر از حد انتظار در بازار پلیمرهای بورس کالا مهمترین دلیل برای آرامش نسبی این بازار مهم بوده است.

بر اساس این گزارش ، در هفته گذشته حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا رقمی نزدیک به 95 هزار و 800 تن بود که بالاترین رقم عرضه هفتگی ثبت شده در سال جاری است که البته به نسبت هفته قبل از آن رشدی 8 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی بود که رشد حجم تقاضا در بورس کالا به 1 درصد هم نرسید و خروجی آن را می‌توان در نوسان ناچیز و کمتر از 0.4 درصدی حجم معاملات مشاهده کرد. این وضعیت به این معنی است که بازار پلیمرها به رغم همگی رخدادهای جانبی با کاهش حجم معاملات روبه‌رو نشد و نوسان قیمت‌های منطقی را به خود اختصاص داد. در هفته گذشته همچنین وضعیت مطلوبی در این بازار حاکم بود و شواهد از ورود بازار به فاز رکود نیز حکایت نمی‌کند.

البته بازار شیمیایی‌های بورس کالا به خوبی بازار پلیمرها ایفای نقش نکرد و شاهد افت نزدیک به 17 درصدی حجم معاملات بودیم اگرچه باز هم به فاز رکود وارد نشد. در هفته گذشته حجم عرضه‌ها در بازار شیمیایی‌های بورس کالا افت بیش از 10 درصد داشت و موجب شد تا حجم تقاضا نیز بیش از 9 درصد کاهش یابد. در هفته قبل حجم معاملات ترکیبات شیمیایی به بیش از 29 هزار تن رسید که کمترین رقم معامله شده در 9 هفته اخیر است. در هفته قبل بیش از 63 درصد از عرضه‌های مرسوم مورد داد و ستد قرار گرفت که البته رقم متعادلی برای این بازار به شمار می‌رود. البته بازار شیمیایی‌های بورس کالا هنوز به متوسط ارقام معاملاتی در نیمه نخست سال جاری نرسیده است بنابراین هنوز می‌توان این بازار را در فاز رونق به شمار آورد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار،  قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران