اصلاح سهمیه خرید محصولات پلیمری تولید‌کنندگان دارای پرونده بهره‌برداری

طی هم افزایی انجام شده با معاونت امور صنایع غیر فلزی، مقرر شد انجمن میزان تقاضا را در گریدهای مختلف رصد کند و در صورت افزایش تقاضا، بررسی های لازم برای بهبود مستمر عرضه و کنترل تقاضای غیرواقعی انجام دهد. به این ترتیب از تداخل در بازار جلوگیری خواهد شد.

طی ماه های گذشته از سوی معاونت امور صنایع سازمان صمت، مقرر شد سهمیه خرید محصولات پلیمری تولید کنندگان دارای پرونده بهره برداری، اصلاح شود؛در این شیوه میانگین خرید این شرکت ها در سال 96 و 97 مبنای سهمیه بندی قرار گرفت؛ خوشبختانه علی رغم تغییرات و نوسان نرخ ارز، تقاضای غیر واقعی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.
پیرو صدور و ابلاغ این بخشنامه، جلسه ای با حضور معاونت امور صنایع وزارت صمت و رئیس انجمن ملی پلیمر و چند عضو از هیات رئیسه این انجمن برگزار شد.
مهدی صادقی نیارکی پس از استماع نظر اعضای انجمن در خصوص قیمت گریدها و مواد اولیه در بازار، پیشنهاد داد تا انجمن ملی پلیمر، مستندات قیمت های جهانی را بر مبنای مشخص و معتبر و نیز قیمت پایه بورس را به این معاونت اعلام کند تا مغایرت احتمالی در سازمان حمایت از مصرف کننده و یا کمیته تنظیم بازار پیگیری شود.
به گفته رئیس انجمن ملی پلیمر طبق توافق انجام شده در این جلسه اگر واحد تولیدی قرارداد جدیدی ببندد و پیرو آن تولید خود را افزایش دهد، با همکاری انجمن ملی به عنوان مورد خاص، در ستاد تنظیم بازار معرفی و تاییدیه مربوط به افزایش سهمیه خود را دریافت خواهد کرد.
سعید ترکمان افزود: همچنین طی هم افزایی انجام شده با معاونت امور صنایع غیر فلزی، مقرر شد انجمن میزان تقاضا را در گریدهای مختلف رصد کند و در صورت افزایش تقاضا، بررسی های لازم برای بهبود مستمر عرضه و کنترل تقاضای غیرواقعی انجام دهد. به این ترتیب از تداخل در بازار جلوگیری خواهد شد.
در این جلسه، انجمن ملی پلیمر به روند سهمیه بندی بر اساس میانگین خرید سال 96 و 97 و اعمال سلیقه در این فرایند به خصوص در شهرستان ها، انتقاد کرد؛ معاون وزیر در پاسخ به این نقد گفت: ما بخشنامه جدیدی به استانها ابلاغ کرده ایم که طی آن شرکت های معترض به این روند، می توانند با مسئولیت استان، از روش بررسی دفاتر و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرده و سهمیه خود را اصلاح نمایند و اگر سهمیه یاد شده از این روش به نسبت روش میانگین خرید سالهای ۹۶ و ۹۷ بیشتر بود، مبنای سهمیه بندی شرکت مربوطه قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این جلسه در پاسخ به درخواست عضو انجمن پلیمر در خصوص افزایش عرضه PVC گفت: در این خصوص پیشنهاد می شود، انجمن با مطالعه و ارزیابی فصل های فروش و نیاز سنجی بازار، بسته پیشنهادی خود را به وزارت خانه ارائه دهد؛ همراهی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه معاون وزیر در امور صنایع خواهان ارائه اولویت ها از سوی انجمن ملی پلیمر شد و گفت: اطلاع از اینکه رقابت و حساسیت در چه گریدها و مواد اولیه ای بیشتر است در مدیریت بازار به ما کمک خواهد کرد.
به گفته رئیس انجمن ملی پلیمر با هدف بازنگری در میزان سهمیه ها مقرر شده که از پانزدهم آبان ماه سال جاری کمیته تنظیم بازار، بازدیدهای خود را از واحدهای تولیدی بیشتر کند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران