پنجاه و پنج طرح توسعه ی صنعت پتروشیمی منتظر جذب سرمایه

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اشاره به 67 طرح نیمه تمام تا قبل از دولت یازدهم کرد وخاطر نشان کرد که این طرح ها به 55 طرح کاهش یافته است، وی اظهار کرد: این طرح ها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و میانگین سرمایه گذاری برای اتمام آنها حدود 39.1 میلیارد دلار برآورد شده و اتمام این پروژه ها منتظر جذب سرمایه است .

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد: به نظر می رسد پروژ ه های پتروشیمی جزو اولویت دارترین پروژه های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی است که می تواند به توسعه مطلوب برسد و توصیه می شود که ایرانیان خارج از کشور نیز که منابع مالی دارند در این طرح ها سرمایه گذاری کرده و میزان بازدهی سرمایه خود را به چندین برابر افزایش دهند.

وی درخصوص صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت : صادرات محصولات پتروشیمی روند مناسبی داشته و هیچ یک از محصولات با مشکل در صادرات مواجه نشده اند وحتی تعدادی از پتروشیمی ها که اتیلن و پلی فین تولید می کنند محصول خود را پیش فروش کرده اند .

پدیدار عنوان کرد: درحال حاضر بازدهی سرمایه شرکت های پتروشیمی نیز مناسب است و صادرات این محصولات سهم مهمی در آمارهای صادراتی کشور دارند .

وی در پاسخ به این پرسش که برای کسب بازارهای جدید صادراتی چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است ، خاطرنشان کرد: بازار چندان جدیدی در محصولات پتروشیمی ایجاد نشده و مشتریان کنونی همان مشتریان گذشته هستندو باید گفت بازارهای جدید برای محصولات جدید ایجاد می شود.

پدیدار ادامه داد:  البته بخشی از بازارهای آسیایی و اروپایی به جمع خریداران اضافه شده وموجب شده تا 50 درصد از 53 میلیون تن تولید کنونی در 6 ماه ابتدایی سال جاری صادر شود که توانمندی مناسبی را برای کشور از نظر ارزآوری ایجاد می کند .

نظرات کاربران