ساخت نوعی شیشه با استفاده از نوعی پلیمر خود ترمیم شونده توسط محققان ژاپنی

موفقیت محققان ژاپنی به ساخت نوعی شیشه که در صورت تَرَک‌برداشتن یا شکستن، با اعمال فشار به ناحیه مورد نظر در عرض 30 ثانیه و در دمای اتاق ترمیم می‌شود.

این شیشه با استفاده از نوعی پلیمر خود ترمیم‌ شونده ساخته شده است که به طور تصادفی حین مطالعه محققان دانشگاه توکیو روی نوعی چسب کشف شد. در این پژوهش محققان دریافتند اگر پلیمر را قطعه قطعه کنند، سپس محل انفصال را به مدت 30 ثانیه به هم فشار دهند؛ قطعات از محل اتصال به‌هم جوش می‌خورند و ترمیم می‌شوند.

نکته مهم این است که این فرآیند در دمای اتاق (21 درجه سانتی‌گراد یا 70 درجه فارنهایت) امکان‌پذیر است. این پلیمر سبک 'polyether-thiourea' نام دارد که در آن از ترکیبی به نام thiourea استفاده شده است. این ترکیب منجر به افزایش پیوند هیدروژنی پلیمر در محل انفصال می‌شود. مهمترین قابلیت این دستاورد که آن را از سایر رقبا متمایز می‌کند، قابلیت ترمیم در 30 ثانیه و آن هم در دمای اتاق است. محققان معتقدند می توان از این پلیمر در نمایشگر تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری استفاده کرد. نتایج این مطالعه در نشریه Science منتشر شده است.

همکو اخبار و تحلیل صنعت پلیمر

نظرات کاربران