حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان کردستان

استاندار کردستان از توسعه استان به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی سخن گفت و اظهار کرد که آمادگی لازم برای برای حمایت از سرمایه گذاران وجود دارد.

بهمن مرادنیا در دیدار سرمایەگذارانی از هلدینگ بام اظهار کرد: در استان کردستان پروژەهای متعددی در بخش پتروشیمی، راە آهن، راە و صنعت برای سرمایە گذاری وجود دارد.
وی با بیان اینکە همە مدیران استان مصمم بە همراهی با سرمایە گذاران هستند، افزود: این هلدینگ اگر تمایل بە سرمایە گذاری در استان دارد طرح‌ها و پروژەهای مورد نظرش را در کمترین زمان ممکن معرفی کند تا بە نتیجه دلخواە برسد.
بە گفتە نمایندە هلدینگ بام، این هلدینگ متشکل از 50 شرکت داخلی و خارجی است و تمایل دارد تا 10 میلیارد یورو در استان کردستان سرمایە گذاری کند.
**ایجاد کارخانە بازیافت زبالە در مریوان با جدیت پیگیری و بە نتیجە برسد
استاندار کردستان در جلسە احداث مجتمع بازیافتی زبالە مریوان نیز بر لزوم ایجاد کارخانە بازیافت زبالە و جدیت در بە نتیجە رسیدن آن در کمترین زمان ممکن تاکید کرد. 
مرادنیا اظهار کرد: مشکل زبالە مریوان در سال گذشتە بە بحران تبدیل شد و ایجاد این کارخانە بازیافت علاوه بر حل مشکلات زیست محیطی مریوان باعث ایجاد درآمد در آن شهر می شود.
وی با بیان اینکە سرمایە‌گذار این پروژە درخواستی برای استفادە از تسهیلات بانکی ندارد ادامە داد: تنها خواستە سرمایەگذار تامین زمین مورد نیاز بە مقدار چهار هکتار و تامین پسماند مورد نیازشان است.
استاندار کردستان اظهار کرد: سرمایە گذار این طرح شرکت پترو نگین آسیا بوده که بە ارزش 250 میلیارد ریال و توان بازیافت زبالە بە میزان 250 تن در روز دارا خواهد بود.
به گفته مرادنیا، زمان مد نظر مجری پروژە بین 9 تا 12 ماە است اما لازم است با همکاری ادارات منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت این زمان کوتاە شود.
در دوران پسا برجام بیش از 620 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب طرح های مختلف از جمله اتمام طرح طلای ساریگونی، اجرای طرح های سیاحتی و تفریخی و تجاری در کردستان به ثمر نشسته است که تا کنون طلای ساریگونی قروه درحال بهره برداری است.
کردستان بدلیل برخورداری از 200 کیلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، داشتن بیش از یک سوم از اراضی مستعد برای فعالیت های معدنی، ظرفیت مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه دارد.
کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 817 کیلومتر مربع در غرب ایران واقع شده و 227 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد، این استان در مجموع یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد که در 29 شهر و یک هزار و 703 روستا ساکن هستند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران