عرضه اختصاصی یکی از گریدهای خاص پتروشیمی جم بدون کسر از سهمیه بهین یاب

در جلسه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مقرر گردید گرید EPX3130UV پتروشیمی جم به صورت اختصاصی عرضه گردد.

در دهمین جلسه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مقرر گردید در مورد گرید EPX3130UV پلی پروپیلن جم با توجه به اینکه گرید خاص با مصرف کنندگان محدود (قطعه سازان خودرو) است. عرضه اختصاصی پس از تایید شرکت ها توسط npc و بدون کسر از سهمیه بهین یاب آنها انجام شود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران