آغاز بحران جدید مواد اولیه پتروشیمی‌/‌ افزایش‌۱۲‌هزارتومانی مواد اولیه تولید بطری PET

بحران جدید مواد اولیه پتروشیمی‌ از هفته اول اسفند آغاز شد که طی آن مواد اولیه تولید بطری PET از ۱۴ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان افزایش یافت.

روند افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی با شروع فصل رونق آب بسته بندی همچنان ادامه دارد و کیلویی ۲۶ هزار تومان رسید. قیمت این مواد از اول اسفند تاکنون ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.

بحران جدید مواد اولیه پتروشیمی‌ از هفته اول اسفند آغاز شد که طی آن مواد اولیه تولید بطری PET از ۱۴ هزار تومان  به ۲۲ هزار تومان افزایش یافت.

پیش از این پیمان فروهر دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان آب معدنی و آشامیدنی درباره کاهش مقطعی قیمت مواد اولیه بطری گفته بود: «با کاهش رونق فصلی صنایع آشامیدنی و نوشیدنی، بدیهی است نقدینگی در اختیار دلالان از بازار مواد اولیه این صنعت تغییر مسیر داده و به سمت بازارهای دیگر هدایت شود و شکی نیست، با افزایش تقاضای مواد در بازار مجدداً شاهد حضور وسیع و اثرگذار صاحبان رانت و مجموعه اخلالگران در این بازار خواهیم بود که نتیجه آشکار آن افزایش شدید قیمت مواد اولیه خواهد بود که بروز این اتفاق در کمتر از ۲ ماه (بهمن و اسفندماه ۹۷) آینده قابل انتظار است.»

فروهر در همین راستا از وزارت صنعت خواسته است تا در سال آتی تولیدکنندگان نهایی این صنعت به جای پریفرم‌سازان مواد اولیه را دریافت کنند تا هر هرج و مرج سال ۹۷ در بازار مواد اولیه تکرار نشود.

به تازگی و در پی افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه تولید بطری pet، انجمن تولیدکنندگان آب معدنی و آشامیدنی در نامه‌ای به وزیر صمت خواهان نظارت بر بازار مواد اولیه جهت پیشگیری از تکرار بحران تامین مواد اولیه شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران