طی تفاهنامه‌ای با شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی صورت گرفت؛

ارائه تسهیلات ویژه به اعضای انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر برای شرکت در نمایشگاه‌ها

بر اساس تفاهمنامه ای که بین انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران و شركت سهامی نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران امضا شد، اعضای انجمن می‌توانند از تسهیلات ویژه شرکت نمایشگاه‌ها، بهره ببرد.

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران و شركت سهامی نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران تفاهنامه‌ای امضا کردند که طبق آن، اعضای انجمن می‌توانند از تسهیلات ویژه شرکت نمایشگاه‌ها، بهره ببرد.

بر همین اساس، شرکت نمایشگاه‌ها متعهد شده که تسهیلاتی مانند تخفیف‌های ویژه غرفه‌داران، مطالعه بازارهای جهانی و بررسی صادرات صنعت پلاستیک به کشورهای هدف، تسهیل روادید غرفه داران موردنظر و... را به اعضای انجمن ملی اعطا نماید.

در ادامه تصویر این تفاهمنامه را ملاحظه می‌کنید.


<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران