بورسی شدن پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید یکی از مجمتمع های تولیدی زیرمجموعه شرکت پتروفرهنگ می باشد. مدیرعامل این شرکت نیز اخیرا اظهار داشته که در صورت بهره برداری هلدینگ پتروفرهنگ از طرح کیمیای پارس خاورمیانه و ورود به مدار تولید ثابت، سال آینده سهام این هدلینگ در بورس عرضه خواهد شد.

شرکت پتروفرهنگ بعنوان یک هلدینگ پتروشیمی توسط صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 87 تاسیس شد. از مجمتمع های تولیدی زیرمجموعه این هلدینگ می توان به پتروشیمی خراسان (مالکیت 19 درصدی سهام این پتروشیمی از ان هلدینگ پتروفرهنگ است)، پتروشیمی مروارید (46.55 درصد سهام) و پتروشیمی مارون (مالکیت 60 میلیون سهم) اشاره کرد.

البته این هلدینگ، طرح های اجرایی از قبیل پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه ، پتروشیمی کیان ، پتروشیمی لاوان ، شرکت انرژی سپهر که مجری سه طرح متانول و یک طرح اوره و آمونیاک است، و طرح پتروشیمی مهتاب پارسیان ( طرح GTX در منطقه انرژی بر پارسیان) را در دست دارد.  

مدیرعامل این شرکت نیز اخیرا اظهار داشته که بعد از بهره برداری از طرح کیمیای پارس خاورمیانه و ورود به مدار تولید ثابت این شرکت نیز وارد بورس خواهد شد. هلدینگ پترو فرهنگ در نظر دارد بعد از بورسی شدن پتروشیمی مروارید(6 ماه آینده) و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، سهام هلدینگ را نیز سال آینده در بورس عرضه کند.

البته گفتنی است ورود شرکت پتروفرهنگ به بورس منوط به بهره برداری از شرکت کیمیای پارس خاورمیانه و پتروشیمی سبلان خواهد بود تا ارزش واقعی هر سهم در پترو فرهنگ کشف شود این در حالی است که اقدامات لازم برای عرضه در حال انجام است. قابل ذکر است اولین شرکت بورسی پترو فرهنگ شرکت پتروشیمی خراسان بود که سهام آن در سال ۹۱ عرضه شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران