مصوبه ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی همراه با تبصره

به زودی وزارت صمت، به منظور حمایت از تولیدات داخلی قرار است هماهنگی‌های لازم جهت عدم صدور مجوز واردات محصولات پتروشیمی دارای تولید داخلی را به عمل بیاورد.

یکی از راه‌ حل‌های صنایع پایین دستی برای تهیه مواد اولیه به ویژه در شرایطی که مواد داخلی دچار التهاب هستند، واردات این مواد بوده است تا به این وسیله تولیدات این واحدهای تولیدی ادامه پیدا کرده و کارخانجات کمتری به تعطیلی کشیده شوند.

اما به زودی و به منظور حمایت از تولیدات داخلی قرار است وزارت صمت هماهنگی‌های لازم جهت عدم صدور مجوز واردات محصولات  پتروشیمی دارای تولید داخلی را به عمل بیاورد. البته تبصره ای هم در این مصوبه وجود دارد که گریدهای دارای التهاب بازار را از گردونه ممنوعیت خارج می‌کند ولی این نکته بسیار  حائز اهمیت است که تبصره فوق، به درستی اجرایی شود تا صنایع پایین دستی را بیش از پیش متضرر نکند.

 

سعید صبوری، نایب رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک  و پلیمر ایران در همین خصوص گفت: اگر قرار است از واردات این مواد جلوگیری شود باید به شرطی باشد که عرضه مواد به اندازه کافی بوده و همچنین کیفیت این مواد به حدی باشد که مزیت رقابتی محصولات نهایی صنایع تکمیلی را از بین نبرد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران