آمادگی کامل مجتمع های پتروشیمی برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی در ایام محرم و صفر

رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از آمادگی کامل مجتمع های پتروشیمی کشور برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی خبر داد و گفت: هیچ گونه کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.

مرضیه طهماسبی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، با اشاره به ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا برای محصولات پلیمری، غذایی و نیز بسته بندی اظهار کرد: همانند سال های گذشته مجتمع های پتروشیمی کشورمان آمادگی دارند تا نیازهای صنایع پایین دستی را تامین کنند وهیچ گونه کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.

طهماسبی به کاهش قیمت PET نسبت به مهر97 اشاره کرد و گفت: قیمت محصولی مانند PET  درهر کیلو 17.700تومان بود اما اکنون قیمت این محصول در بازارحدود 12 هزار تومان است و بازار از ثبات نسبی برخوردار است.

وی  با تاکید بر لزوم تامین کامل نیازهای داخلی افزود: اخیرا  با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد،  در زمنیه صادرات به کشورهای همسایه فعالیت های خوبی را از سر گرفته اند و پیش بینی می شود پس از تامین کامل نیاز داخل، درزمینه صادرات نیز این صنایع فعال باشند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران