شکستن رکورد ارزش یک شرکت در تاریخ بازار سرمایه ایران توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس،که با ارزش ترین شرکت بازار سرمایه ایران است توانست با افزایش ارزش رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

به گزارشپایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، این شرکت با ارزش بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان توانست رکورد ارزش یک شرکت در تاریخ بازار سرمایه ایران را از آن خود کند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس در بازار سرمایه حضوری فعال دارد و سیاست کلان این هلدینگ، عرضه شرکت‌های تابعه خود به بازار سرمایه به منظور توسعه و رونق تولید و افزایش مالکیت عمومی است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران