اطلاعیه: واحد پلی اتیلن سبک و الفین شرکت پتروشیمی آریاساسول از سرویس خارج می‌گردد

دفتر توسعه صنایع تکمیلی طبق اطلاعیه‌ای که در سایت خود درج کرده، خبر از تعمیرات اساسی در الفین شرکت  پتروشیمی  آریاساسول از تاریخ 18 مهر تا 18 آبان داد.

طبق اطلاعیه‌ای که در سایت دفتر توسعه صنایع تکمیلی درج شده، واحد الفین شرکت پتروشیمی آریاساسول از تاریخ 18 مهر تا 18 آبان به دلیل پروژه افزایش ظرفیت و واحد پلی اتیلن سبک این شرکت نیز از 20 مهر تا 6 آبان به دلیل تعمیرات اساسی از سرویس خارج می‌گردد.

همچنین تولید در واحد پلی اتیلن سنگین آریاساسول نیز در بازه زمانی مذکور مشروط به تامین اتیلن از مجتمع‌های همکار بوده و در صورت عدم تامین اتیلن این واحد نیز از سرویس خارج می‌گردد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران