فشار ناشی از قیمت‌های رقابتی پلی اتیلن خاورمیانه و آمریکا دربازار ترکیه

عرضه‌کنندگان خاورمیانه حتی پس از آنکه برای قیمت‌های این ماه کاهش در نظر گرفتند، کماکان فشار ناشی از قیمت‌های رقابتی پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین آمریکا و شکاف ایجادشده بین این دو منبع عرضه را حس می‌کنند.

قیمت‌های پلی اتیلن وارداتی روند کاهشی خود را برای دومین ماه متوالی ادامه دادند و قیمت‌های ماه نوامبر با کاهش نسبت به ماه گذشته اعلام شدند. عرضه‌کنندگان خاورمیانه حتی پس از آنکه برای قیمت‌های این ماه کاهش در نظر گرفتند، کماکان فشار ناشی از قیمت‌های رقابتی پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین آمریکا و شکاف ایجادشده بین این دو منبع عرضه را حس می‌کنند.
از آغاز ماه نوامبر محموله‌های پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین گرید فیلم آمریکا با اختلاف 60 تا 75 دلار در هر تن پایین‌تر از عرضه‌کنندگان خاورمیانه‌ای معامله شده‌اند. این اختلاف 20 تا 30 دلار در هر تن نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.
فیلم C4 و پلی اتیلن سنگین گرید فیلم آمریکایی به 800 دلار در هر تن (CFR ترکیه) کاهش پیدا کرده‌اند. این قیمت‌ها معادل 800 تا 840 دلار در هر تن (مشمول 6/5 درصد عوارض گمرکی، نقد) ارزیابی شدند که نشانگر 30 تا 40 دلار در هر تن کاهش نسبت به هفته‌ی گذشته است.
این هفته اکثریت قیمت‌های ماه نوامبر خاورمیانه پایین‌تر از آستانه‌ی 900 دلار در هر تن اعلام شده‌اند. قیمت‌ها با 30 تا 40 دلار در هر تن کاهش نسبت به هفته گذشته همراه بوده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران