عدم موافقت با تمدید فروش خارج از بورس گریدهای جدید پلی‌اتیلن باختر

در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، تمديد مهلت سه ماهه گريدهای جديد پلی اتيلن باختر برای فروش خارج از بورس مورد موافقت کمیته قرار نگرفت.

در تازه ترین جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تصمیمات تازه ای برای مسائل روز صنعتی و تولیدی گرفته شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به افزايش رقابت در معاملات ،عرضه محصولات پتروشیمی افزایش یابد و همچنین معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت دستور لازم به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بازدیدکنندگان برای بازدید از انبارهای محصولات پتروشیمی را صادر کند.

همچنین در خصوص تأمين نيازEPC40R درانجمن باطری خودرو مقرر شد، در صورتيکه معاونت امور صنايع وزارت صمت تأئيد كند كه فقط توليدكنندگان باطری گريد فوق را مصرف می کنند ، عرضه در بورس فقط جهت توليدكنندگان باطری و بر اساس سهميه بهين يابی انجام شود.همچنين ميزان مصرف صنايع دفاع جهت تأمين خارج بورس ، از ميزان مصرف برای فروش باطری در بازار تفکيک و اعلام شود.

در این جلسه تمديد مهلت سه ماهه گريدهای جديد پلی اتيلن باختر برای فروش خارج از بورس مورد موافقت کمیته قرار نگرفت. همچنین اعضای این جلسه مقرر کردند در خصوص مفهوم التهاب و شاخص های آن، اعضای كميته تعريف مورد نظر خود را به دبيرخانه كميته جهت جمع بندی اعلام کنند.           

موضوع أخذ استعلام ساخت داخل در ثبت سفارش  واردت محصولات پتروشيمی، از NPC نیز مورد تأكيد اعضا قرار گرفت و علاوه بر این  مقرر شد جلسه بعدی كميته اختصاصاً به جمع بندی شيوه نامه خريد تعاونی ها اختصاص یابد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران