نامه رییس انجمن پلیمر اصفهان در خصوص مشکلات تولیدکنندگان صنعت پلیمر

مرتضی بیشه رییس انجمن پلیمر اصفهان در خصوص مشکلات فعالان صنایع پلاستیک این استان به وزیر صمت نامه نوشت.

این نامه در سه بند است که در یکی از بخش های آن آمده است:
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصناف و مصرف کننده نهایی کالا توسط سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود و به همین خاطر اصناف از دریافت فاکتور رسمی از تولیدکنندگان سر باز می زند و تولیدکنندگان برای رفع این مشکل مجبور به خرید فاکتورهای سوری از دلالان و یا عدم ارائه فاکتور رسمی می گردند لذا سازمان صمت اگر می خواهد سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان را بر اساس میزان فروش اظهار شده به سازمان امور مالیاتی تعیین نماید که اصناف و مصرف کنندگان نهابی مجبور به پرداخت ارزش افزوده شوند . پس از این که صحت عملکرد این سیستم اطمینان حاصل نمود سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان را براساس میزان فروش رسمی تعیین نماید

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران