بر اساس دستور العمل جدید سازمان امور مالیاتی:

ضرایب مالیاتی فعالان صنعت پلاستیک کاهش یافت

بر اساس دستور العمل جدید سازمان امور مالیاتی ضرایب مالیاتی فروشندگان محصولات پلاستیکی 2 درصد کاهش یافت.

بر اساس دستور العمل جدید سازمان امور مالیاتی ضرایب مالیاتی فروشندگان محصولات پلاستیکی از نه درصد به 7 درصد کاهش پیدا کرد. متن کامل دستور العمل به این شرح می باشد:

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران