اطلاعیه وزارت صمت در خصوص ثبت تقاضای سهمیه مواد اولیه درسامانه بهین یاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست تا قبل از 15 بهمن ماه تقاضای سهمیه مواد اولیه خود را ثبت کنند.

در اطلاعیه وزارت صنعت،معدن و تجارت آمده است: صنعتگرمحترم،پیرواطلاعیه های قبلی،بمنظورتامین مکفی وبموقع مواداولیه پتروشیمی، لطفا حداکثرتا 15 بهمن 98 نسبت به ثبت گرید موردنیاز درسامانه بهین یاب اقدام نمایید. در صورت عدم ثبت سهمیه واحد غیرفعال خواهد شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران