الزام استفاده از صفحات خورشیدی در ادارات برای تامین برق مورد نیاز خود

استفاده کشورهای پیشرفته از سامانه های خورشیدی، نشان دهنده به صرفه بودن و نقش انرژی های تجدید پذیر در کاهش آلاینده هاست. به طوری که در کشور ما نیز به این سمت گام برداشته شده و دستگاه های اجرایی ملزم شده اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق بکارگیری پنل های خورشیدی تامین کنند.

نظرات کاربران