افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

ا اعلام نرخ رسمی دلار 4200 تومانی از روز گذشته از سوی بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه با 200 هزار تومان افت مواجه شد.

قیمت سکه متشکل از قیمت ارز و طلای جهانی است که محاسبه آن با چهار معیار انجام می شود.

با روند رو به رشد قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت سکه نیز تحت تاثیر این بازار با افزایش قیمتی چشمگیر و حبابی بیش از صد هزار تومان در بازار به فروش رسید. اما با اعلام نرخ رسمی دلار 4200 تومانی از روز گذشته از سوی بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه با 200 هزار تومان افت مواجه شد.

نرخ سکه با چه معیار هایی محاسبه می شود؟

* عیار سکه مطابق با استاندارد بانک مرکزی 9/0 با وزن 8.133 گرم است.
* قیمت‌های جهانی طلا برای هر اونس طلا با عیار 999/0 (که همان عیار 24 است) اعلام می‌شود.
* هر اونس برابر با 31.103431 گرم است.
* هزینه ضرب سکه معمولا 5 هزار تا 7 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.
مطابق با مفروضات فوق قیمت هر سکه را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:
قیمت سکه = (235334/0 × قیمت هر اونس طلا × نرخ برابری دلار) +5000

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت طلا و سکه، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران