پیشنهاد رئیس جمهور: حرکت به سمت شناورسازی نرخ سوخت

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای طرح دو نرخه سازی سوخت، تلویحا تاکید کرده که میتوان به سمت شناورسازی نرخ سوخت حرکت کرد!

در طول ماههای اخیر نوسانات بازار ارز و گرانی اجناس و به تبع نرخ بنزین باعث شد برخی سوء استفاده کنندگان به فکر قاچاق سوخت بیفتند و روزانه هزاران لیتر بنزین را از مرزهای کشور خارج کنند.

همین موضوع باعث شد که بار دیگر طرح کارت سوخت که توسط دولت فعلی ملغی شده بود به جریان افتاده تا دولت بتواند مصرف بنزین خانوارهای ایرانی را کنترل و از سوی دیگر جلوی قاچاق سوخت را بگیرد.

اما در این میان روحانی به عنوان رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای طرح دو نرخه سازی سوخت، تلویحا تاکید کرده که میتوان به سمت شناورسازی نرخ سوخت حرکت کرد!

این در حالی است که شناورسازی نرخ سوخت موضوع مهمی است که تبعات و فواید زیادی در جامعه دارد، در این میان دستگاههای مختلف و نهادهای ذیربط باید برای دو نرخی شدن سوخت به خصوص بنزین راهکارهای عملیاتی و مراقبتی داشته باشند تا این دو نرخی شدن و شناورسازی بر زندگی مردم تاثیر منفی نگذارد.

در سالهای گذشته گران شدن بنزین ثابت کرده بر روی نرخ اجناس تاثیر گذار است و از سوی دیگر حالا که با با لا رفتن قیمت دلارکالاها گران شد و پس از پایین آمدن هنوز کالاهای معیشتی ارزان نشده ، گران شدن بنزین می تواند تالثیر و موج منفی دیگری بر سبد خانوارها ایجاد کند.

دولت در ابتدا باید ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از سوی دیگر ساختارهای نظارتی خود را تقویت تا بتواند طرح دو نرخی و شناورسازی بنزین را اجرایی کند.

یکی دیگر از راهکارها برای قیمت سوخت می تواند افزایش پلکانی باشد ، اگر قیمت سوخت ناگهانی افزایش یابد اقشار کم درآمد جامعه مطمئنا آسیب می بینند. در زمانی که نرخ سوخت تغییر کرد در دولت قبلی وعده افزایش یارانه ها داده و اجرایی شد حالا نیز با افزایش قیمت سوخت دولت می تواند یارانه ها را افزایش دهد.

به نظر می رسد دولت در ابتدا باید کمترین میزان افزایش قیمت در بنزین را اجرایی و پس از آن پلکانی و بر اساس ضوابط مختلف نرخ سوخت راافزایش دهد.

دولت همچنین می تواند با تعیین جدول زمانبندی فازهای اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت به صورت شفاف برای مردم توضیح دهد که هر مرحله افزایش قیمت چه میزان خواهد بود و در طول چه زمانی اجرایی می شود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران