آمریکا قادر به اعمال فشار روی بازار پتروشیمی ایران نیست

این کارشناس نفتی با تأکید بر پراکندگی بازار محصولات پتروشیمی، خاطرنشان کرد: بازار پتروشیمی در اختیار تجار و شرکت هایی است که امریکا قادر به اعمال فشار روی آن ها نیست.

نرسی قربان با اشاره به انحصاری بودن فروش نفت خام در بازار جهانی، اظهار کرد: باوجود اینکه خرید نفت خام توسط شرکت های بزرگ نفتی و دولت ها انجام می شود اما بااین وجود امریکا نخواهد توانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و ایران قادر به تولید و صادرات نفت خود خواهد بود.

این کارشناس نفتی با تأکید بر پراکندگی بازار محصولات پتروشیمی، خاطرنشان کرد: بازار پتروشیمی در اختیار تجار و شرکت هایی است که امریکا قادر به اعمال فشار روی آن ها نیست.

وی با اشاره به لزوم تعامل وزارتخانه های مرتبط با موضوع صادرات نفت، تصریح کرد: وزارتخانه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت امور خارجه نیز باید با تعامل بیشتر، فضای لازم برای اجرای دیپلماسی مؤثر در حوزه تجارت بین المللی نفت کشور را فراهم کنند. 

نرسی قربان با تشریح تأثیر برنامه های بلند برای بی اثر کردن تحریم ها، افزود: دولت باید برای اجرای طرح های بلندمدت مانند صادرات گاز، صادرات برق و یافتن شریک های تجاری بین المللی برای صادرات نفت و انرژی برنامه ریزی کند تا مانع از ایجاد فضای اعمال مستقیم فشار بر کشور شود. 

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران