سیاست بنزینی دولت/ خرید سهمیه مازاد بنزین از مردم توسط دولت

در پی مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی جدی شد.

سهمیه‌بندی بنزین تصمیم جدید دولت است که هنوز زمان آن اعلام نشده و میزان سهمیه‌ها و قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد هم مشخص و اعلام نشده است.

اما در راستای سیاستهای بنزینی دولت، مقرر شده چنانچه مردم سهمیه اختصاص‌یافته خود را صرفه‌جویی و آن را ذخیره کنند، دولت آن را از مردم خریداری کند.

بنابر این گزارش، هنوز از نحوه و قیمت خرید و فروش بنزین مازاد سهمیه در این طرح که قرار است در ماه دوم اجرای طرح سهمیه‌بندی اعمال شود، اطلاعی در دست نیست.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران