فراخوان عمومی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح \

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذارجهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح " متانول به پروپیلن(MTP)" در منطقه اسلام آباد غرب تجدید شد.

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذارجهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح " متانول به پروپیلن(MTP)" بعنوان فاز اول از زنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP) در منطقه اسلام آباد غرب بمنظور انتخاب سرمایه گذاران توانمند و واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح مذکور تجدید شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران