شایعاتی مبنی بر دخیل بودن پتروشیمی‌ها در ایجاد نوسان در بازار ارز

مشاور هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بانک مرکزی باید این توانمندی را داشته باشد که بازار را کنترل کند و مسئله را پای پتروشیمی‌ها ننویسد.

مهدی اسفندیاری، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر دخیل بودن پتروشیمی‌ها در ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز اظهار داشت: تصور نمی‌کنم پتروشیمی‌ها در قبال این قضیه مقصر باشند، ارز پتروشیمی‌ها ذره‌ای در برابر عظمت بازار ارز است.


وی افزود: بحث بر سر بانک مرکزی است که باید در این مورد چاره اندیشی کرده و بازار را حفظ کند، بحث بر سر تورم است ، اگر فکری نکنند تا چند ماه آینده تورم خود به خود جلو می‌رود.


مشاور هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: بانک مرکزی باید این توانمندی را داشته باشد که بازار را کنترل کند و مسئله را پای پتروشیمی‌ها ننویسد.


وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی‌ها با ال‌سی کار می‌کنند، یک مجتمع پتروشیمی که نمی‌تواند جنس را بدهد و ارز را در کشور دیگری خرج کند، اینها شایعاتی است که مطرح می‌شود و صحت ندارد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران