اختلاف قیمت PET در بورس و بازار به ۲ هزار تومان رسید

رقابت ها برای پلی اتیلن های ترفتالات بطری پتروشیمی تندگویان طی هفته گذشته شدت گرفت و سبب افزایش قیمت PET در بازار و بورس گردید.

رقابت ها برای پلی اتیلن های ترفتالات بطری پتروشیمی تندگویان از 45 تا 49 درصد در هفته گذشته رقم خورد.

به این ترتیب نرخ خرید آنها در محدوده 18 هزار و 500 تومان قرار گرفت، در بازار آزاد بطری های ایرانی هم قیمت برای گرید 821 حدودا 22 هزار و 500 تومان و برای گرید 825 حدودا 21 هزار و 500 تومان پیشنهاد شده است.

به اين ترتيب اختلاف قيمت بطري ها در بورس و بازار به بيش از ٢ هزارتومان در هركيلو رسيده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران