فرارسیدن روزهای خوب در بازار صنایع پلیمری و شیمیایی

برای ماه رمضان امسال  شاهد کاهش حجم تولید و افت حجم معاملات نیستیم و این داده تاکنون حتی به رشد قیمت‌های بورس کالا و بازار داخلی هم کمک کرده است. افزایش قیمت‌های پایه در کنار رقابت برای خرید و همچنین نیاز بازار داخلی به رشد تزریق کالا موجب شد تا بازار در روزهای گذشته وارد یک فاز صعودی شود .

معاملات محصولات پتروشیمی روند عادی خود را طی می کند و روزهای خوبی در بازار و صنایع پلیمری و شیمیایی فرا رسیده که در صورت حمایت از این بازار با افزایش عرضه‌ها می‌توان از این روزهای خوب حمایت کرد.

افزایش حجم معاملات در بازار محصولات شیمیایی بورس کالا و همچنین افزایش جذابیت خرید پلیمرها در بورس کالا و همچنین رشد بهای بسیاری از محصولات پتروشیمیایی در بازار آزاد از مواردی است که در روزهای گذشته خودنمایی کرده و نشان می‌دهد که برتری تقاضا بر عرضه‌ها و همچنین تقویت نسبی حجم تولید در صنایع تکمیلی در ماه رمضان هم ادامه خواهد یافت. البته این سیگنال به معنی نیاز بازار به افزایش عرضه‌ها مخصوصاً در بازار پلیمرهای بورس کالاست و در صورتی که همین روند عرضه‌ها ادامه یابد احتمال رشد قیمت‌ها در بازار داخلی هم وجود دارد.

در هفته گذشته حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا بیش از دو درصد کاهش یافت که این سیگنال برای این بازار یک داده مثبت تلقی نمی‌شود. البته این کاهش حجم عرضه‌ها به رشد ناچیز تقاضا و همچنین کاهش کمتر از 2 درصدی حجم معامله پلیمرها نیز منجر شد.

به صورت دقیق‌تر برای ماه رمضان امسال  شاهد کاهش حجم تولید و افت حجم معاملات نیستیم و این داده تاکنون حتی به رشد قیمت‌های بورس کالا و بازار داخلی هم کمک کرده است. افزایش قیمت‌های پایه در کنار رقابت برای خرید و همچنین نیاز بازار داخلی به رشد تزریق کالا موجب شد تا بازار در روزهای گذشته وارد یک فاز صعودی شود .

در بازار محصولات شیمیایی هم شاهد افزایش حجم معاملات هستیم و این داده نشان می‌دهد که بازار به صورت واقعی خود را برای افزایش حجم تولید آماده کرده است و با تقویت تولید در صنایع میان دستی انتظار تقویت تولید در صنایع بالادستی و پایین دستی هم وجود دارد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران