نامه انجمن لوله و اتصالات پی وی سی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی اتصالات در سال ۹۸

انجمن لوله و اتصالات پی وی سی طی نامه ای از افزایش ۲۰ درصدی اتصالات و افزایش ۱۸ درصدی لوله برای سال ۹۸ خبر داد.

انجمن لوله و اتصالات پی وی سی طی نامه ای از افزایش ۲۰ درصدی اتصالات و افزایش ۱۸ درصدی لوله برای سال ۹۸ خبر داد. در این نامه تورم فزاینده، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد به عنوان دلایل این افزایش عنوان شده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران