مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت:

تحریم پتروشیمی تبلیغ است/ مشتریان پتروشیمی قابل ردیابی نیستند

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه تحریم پتروشیمی بیشتر تبلیغ است، تاکید کرد: در تحریم دوم مشکل خاصی در رابطه با موضوعات سال گذشته مثل صادرات متانول نداریم، برای صادرات ال.پی.جی هم حدود 4، 5 ماه مشکل داشتیم اما در سال جاری بعد از نوساناتی که رخ داده بود، حل شد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: مشتریان پتروشیمی نه کشورها بلکه شرکت‌های خصوصی هستند مثلا وقتی محموله متانول به هند می‌رود خریداران متنوعی وجود دارد که براحتی قابل ردیابی نیستند. 
علی محمد بساق زاده ، درباره احتمال تحریم صنعت پتروشیمی اظهار داشت: پیک تحریم پتروشیمی تحریم اولیه بود آن زمان به لحاظ لجستیک تحریم شدیم و برخی مجتمع‌ها مثل زاگرس چندین ماه از مدار سرویس خارج شدند. کشتی بازوی پتروشیمی است و 70 تا 80 درصد صادرات به آن بستگی دارد و دیگری بیمه بود، خوشبختانه با تصمیماتی که در تحریم اولیه اتخاذ شد تعدادی از شرکت‌ها مثل جم و زاگرس خودشان کشتی خریدند برای تعدادی از مجتمع‌ها هم کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت نفتکش کشتی خریداری کرده و اکنون مشکلی بابت کشتی و بیمه نیست.
وی با بیان اینکه اکنون بحث لجستیک صادرات پتروشیمی حل شده است، افزود: علاوه بر کشتی که از قبل برای آن برنامه‌ریزی صورت گرفته، موضوع دوم خریداران هستند، مشتریان پتروشیمی نه کشورها بلکه شرکت‌های خصوصی هستند مثلا وقتی محموله متانول به هند می‌رود خریداران متنوعی وجود دارد که براحتی قابل ردیابی نیستند.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درباره مباحث ورود ارز حاصل از صادرات نیز گفت: با هماهنگی دولت سعی بر این است که صنایع پتروشیمی ارز را وارد نکنند و به جای آن قطعات یدکی وارد شود و اگر وامی گرفته شده پرداخت کند و باقیمانده نیز از طریق نیما جابجا می‌شود و به جای منابع ارزی کالا وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه تحریم پتروشیمی بیشتر تبلیغ است، تاکید کرد: در تحریم دوم مشکل خاصی در رابطه با موضوعات سال گذشته مثل صادرات متانول نداریم، برای صادرات ال.پی.جی هم حدود 4، 5 ماه مشکل داشتیم اما در سال جاری بعد از نوساناتی که رخ داده بود، حل شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران