اعلام نرخ ۴۷ ارز برای امروز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ۱۲ ارز افزایش، قیمت ۲۲ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران