کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و بازار آزاد

بازار آزاد محصولات پتروشیمی در هفته گذشته با کاهش قیمت‌ها روبه ‌رو بود آن‌هم در شرایطی که قیمت های پایه در بورس کالا افزایشی است. همان‌گونه که عنوان شد ضعف تقاضا در بورس کالا ، در بازار داخلی هم حس شده و شاهد افت نرخ بودیم و کاهش معامله ها همانند سال های قبل در ماه رمضان مطلب چندان عجیبی نیست .

 هفته گذشته  بورس کالا  و بازار شاهد افت نرخ دبود که البته دلیل اصلی آن کاهش تقاضا و کاهش رقابت برای خرید در بورس و حتی برتری عرضه ها برتقاضا در بازار آزاد به شمار می‌رود.

براساس این گزارش هفته گذشته در بورس کالا حجم تقاضا بیش از 22 درصد کاهش یافت که این عقب‌نشینی به افت 13.6 درصدی حجم معاملات در بازار پلیمرهای بورس منتهی شد. این در حالی بود که حجم تقاضا تنها نزدیک به 2 درصد تضعیف شده بود یعنی دلیل اصلی کاهش حجم معاملات را باید درافت تقاضا  همزمان با ماه رمضان جستجو کرد. این کاهش جذابیت خرید البته به کاهش رقابت در بورس و افت قیمت‌ها در بازار هم منتهی شد تا جایی که حتی افزایش قیمت‌های پایه هم به کمک رشد قیمت‌ها نیامد تا هم متوسط نرخ‌ها در بورس کالا و هم  بیشتر گریدها در بازار داخلی با افت نرخ همراه شود.

در این میان به جز بازار پلیمرها ، دربازار محصولات شیمیایی بورس کالا نیز شاهد کاهش حجم معاملات بودیم ولی در این بازار وضعیت اندکی متفاوت بود. در هفته گذشته حجم عرضه‌ها 11 درصد رشد کرد ولی تقاضا نزدیک به 40 درصد افزایش یافت. این سیگنال در نگاه اول به معنی افزایش حجم معاملات است ولی حجم داد و ستد 4 درصد کاهش داشت. این شرایط نشان می‌دهد که شاهد افزایش عرضه ترکیبات جذاب بوده‌ایم ولی تقاضا برای خرید همان کالاها به بورس وارد شده که در نهایت کاهش حجم معاملات را منجر شده است.

بازار آزاد محصولات پتروشیمی در هفته گذشته با کاهش قیمت‌ها روبه ‌رو بود آن‌هم در شرایطی که قیمت های پایه در بورس کالا افزایشی است . همان‌گونه که عنوان شد ضعف تقاضا در بورس کالا ، در بازار داخلی هم حس شده و شاهد افت نرخ بودیم و کاهش معامله ها همانند سال های قبل در ماه رمضان مطلب چندان عجیبی نیست .

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران