دلیل اصلی افزایش نرخ محصولات شرکت پتروشیمی جم

بر اساس عملکرد شرکت پتروشیمی جم، رشد نرخ‌های تسعیر ارز نیمایی و همچنین افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، دلیل اصلی افزایش نرخ محصولات شرکت پتروشیمی جم در ماه گذشته بوده باشد.

عملکرد اردیبهشت ماه شرکت پتروشیمی جم حاکی از رشد قیمت فروش محصولات اصلی این شرکت را داشته تا جایی‌که محصول پلی اتیلن سنگین این شرکت با بیش از ۱۸درصد رشد قیمت نسبت به فروردین ماه به بیش از ۸۹میلیون ریال در هرتن رسید. 
به نظر می‌رسد که رشد نرخ‌های تسعیر ارز نیمایی و همچنین افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، دلیل اصلی افزایش نرخ محصولات این شرکت در ماه گذشته بوده باشد.
جمع درآمدهای عملیاتی اردیبهشت ماه این شرکت به بیش از ۹.۲۲۴میلیارد ریال رسید تا به این ترتیب جمع درامدهای تجمیعی شرکت از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه به بیش از ۱۹.۹۵۸میلیارد ریال برسد.

نظرات کاربران