رکوردشکنی های پتروشیمی پارس

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس تصریح کرد: پتروشیمی پارس از ۱۵ آبان ۹۷ در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت و با این ‏حال شاهد آن هستیم که بیشترین ‏تولید و بیشترین فروش در پارس چه فروش داخلی و چه صادراتی در اردیبهشت ماه سال جاری ‏تحقق یافته است.‏ وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه ۳۹۲هزار و ۷۲۳ تن از محصولات پتروشیمی ‏پارس در بازار داخل و ۲۵۹ ‏هزار و ۲۵۶ تن از محصولات این پتروشیمی صادر شده، اظهار داشت: همین آمار و رکوردشکنی ‏صورت گرفته نشان می‌دهد ‏تحریم‌ها به معنای واقعی کلمه و با استناد به آمار دقیق تاثیری در روند کاری و صادرات نداشته ‏است.‏

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی پارس، رئیس این مجتمع  گفت: از اول دی ماه سال گذشته که واحد استایرن ‏مونومر پارس بعد ‏از انجام تعمیرات به مدار تولید بازگشت، تا نوزدهم خرداد بیش از ۱۷۰ روز بی وقفه با ‏ظرفیت ۱۰۱ تا ۱۰۶ درصد ‏ تداوم تولید دارد و این یک رکورد جدید در واحد استایرن منومر پتروشیمی پارس از ابتدای آغاز به ‏فعالیتش تااین روز است.‏
وی افزود: پیش از این رکورد تداوم تولید در واحد استایرن منومر حداکثر۹۰ روز متوالی بود، آن هم با ظرفیت ‏پائین‌تر از صد ‏درصد و پیش‌بینی می‌کنیم این تداوم تولید که از دی ماه سال گذشته شروع شده به همین میزان و بدون وقفه ادامه ‏داشته باشد.‏
رئیس مجتمع پتروشیمی پارس تاکید کرد: این افزایش تولید منحصر به واحد استایرن مونومر نبوده و رکورد تولید در پتروشیمی ‌‏پارس در مجموع و در همه محصولات در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به تمامی ادوار گذشته شکسته شد.‏
وی یادآوری کرد: تولید مجتمع پتروشیمی پارس در واحد استحصال اتان، اتیل بنزن و استایرن منومر در ماه‌های فروردین و ‏اردیبهشت، سال جاری مجموعا ۷۶۹ هزار و ‌‏۶۱۹ تن بوده و تولید محصولات مختلف، نسبت به برنامه تولید ۱۱۸.۹ درصد و ‏نسبت به طراحی ۱۰۷ درصد محقق شده است که در طول کارکرد مجتمع بی‌‏نظیر است.‏
وی ادامه داد: رکودشکنی پارس در تولید البته منجر به رکوردشکنی در فروش هم شده است بدین معنا که فروش محصولات ‏مجتمع شامل استایرن مونومر، ‏LPG ‌‏ و اتان در اردیبهشت ۹۸ حداکثر فروش در تمامی سال‌های اخیر بوده است.‏
این مقام مسئول در پتروشیمی پارس تصریح کرد: پتروشیمی پارس از ۱۵ آبان ۹۷ در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت و با این ‏حال شاهد آن هستیم که بیشترین ‏تولید و بیشترین فروش در پارس چه فروش داخلی و چه صادراتی در اریبهشت ماه سال جاری ‏تحقق یافته است.‏
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه ۳۹۲هزار و ۷۲۳ تن از محصولات پتروشیمی ‏پارس دربازار داخل و ۲۵۹ ‏هزار و ۲۵۶ تن از محصولات این پتروشیمی صادر شده، اظهار داشت: همین آمار و رکوردشکنی ‏صورت گرفته نشان می‌دهد ‏تحریم‌ها به معنای واقعی کلمه و با استناد به آمار دقیق تاثیری در روند کاری و صادرات نداشته ‏است.‏
رئیس مجتمع پتروشیمی پارس تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که روند مثبت تولید و فروش در پتروشیمی پارس متوقف نشده است و در ‏خرداد ماه وضعیت فروش ‏به گونه‌ای است که حداقل موجودی را در مخازن ذخیره داریم .‏

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران