اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز 27 خرداد

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز ۲۷ خردادماه ۹۸ اعلام شد.

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز ۲۷ خردادماه ۹۸ اعلام شد.

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 83855 نقدی 419275
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 83855 سلف 419275
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 500 83855 نقدی 419275
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2596 83855 نقدی 419275
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 90700 نقدی 453500
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 87106 نقدی 435530
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 86421 نقدی 432105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 231 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 330 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 88 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 88 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 84 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 700 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 88 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 116616 نقدی 583080
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 122537 نقدی 612685
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 122537 نقدی 612685
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 105 137515 نقدی 687575
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 133982 نقدی 669910
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 137212 نقدی 686060
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 139837 نقدی 699185
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130953 نقدی 654765
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 117626 نقدی 588130

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران