افزایش چشم گیر ظرفیت جهانی پلی پروپیلن با پیشتازی آسیا و خاورمیانه

تخمین زده می شود ظرفیت جهانی پلی پروپیلن با پیشتازی آسیا و خاورمیانه، با رشدی 48 درصدی، از رقم 80 میلیون 390 هزار تن در سال 2018، به 118 میلیون و 660 هزار تن تا سال 2023 میلادی بالغ شود.

 انتظار می رود خاورمیانه تا سال 2023 میلادی به دومین منطقه بزرگ از نظر ظرفیت تولید پلی پروپیلن در بازار جهانی این محصول تبدیل شود.
بر اساس تازه ترین گزارش موسسه گلوبال دیتا (GlobalData)، یک موسسه پیشرو در حوزه داده و تحلیل بازار، انتظار می رود خاورمیانه تا سال 2023 میلادی به دومین منطقه بزرگ از نظر ظرفیت تولید پلی پروپیلن در بازار جهانی این محصول تبدیل شود.
این گزارش می گوید: پیش بینی می شود ظرفیت تولید این محصول در منطقه خاورمیانه با نرخ رشد متوسط سالانه (AAGR) 9.5 درصد، از 9 میلیون و 220 هزار تن در سال 2018 میلادی، به 14 میلیون و 800 هزار تن تا سال 2023 برسد.
بیشتر این افزایش ظرفیت پلی پروپیلن از سوی ایران با ظرفیتی معادل دو میلیون و 760 هزار تن در بازه زمانی یادشده خواهد بود. بخش بزرگی از این افزایش ظرفیت از سوی شرکت پلی پروپیلن جم در مجتمع شماره 2 واقع در عسلویه با ظرفیتی معادل 550 هزار تن تا سال 2023 است.
تخمین زده می شود ظرفیت جهانی پلی پروپیلن با پیشتازی آسیا و خاورمیانه، با رشدی 48 درصدی، از رقم 80 میلیون 390 هزار تن در سال 2018، به 118 میلیون و 660 هزار تن تا سال 2023 میلادی بالغ شود.
بر اساس گزارش گلوبال دیتا تحت عنوان "چشم انداز صنعت جهانی پلی پروپیلن تا سال 2023، پیش بینی جزئیات ظرفیت و سرمایه گذاری در تمام مجتمع های فعال و برنامه ریزی شده برای ساخت"، نزدیک به 108 مجتمع برنامه ریزی و اعلام شده برای ساخت، عمدتا در آسیا و منطقه خاورمیانه، قرار است ظرف پنج سال آتی در مدار تولید قرار گیرند.

نظرات کاربران