انتشار لیست محصولات موجود در سامانه مچینگ برای امروز ۱۲ تیر

لیست کالاهای موجود در مچینگ برای امروز منتشر شد.

 لیست محصولات موجود در سامانه مچینگ (۱۲ تیر ۹۸)  مشخص شد.

 

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران